AGEN
 4

AGEN 18/05/2023

15:50

Prix de Tarbes

Ren - 1200m - € 11000 - 11 Starters

Officiële uitslag : 11 - 7 - 1 - 10 - 8 - 4 - 12

Niet-starters : 3

Baanconditie : Goed - Grasbaan | Penetrometer : 3 (13:32)