BERGSAKER
 3

BERGSAKER 18/05/2023

13:11

Prix Montélopp

Monté - 2140m - € 8655 - 11 Starters

Officiële uitslag : 7 - 1 - 4

Baanconditie : Standaard - Zand